İÇİNDEKİLER

1 Test Kasedi        10  Adet
2 Tek Kullanımlık Damlalık        10 Adet
3 Swab        10 Adet
4 Seyreltici Solüsyon        10 Adet
5 Kullanım Klavuzu         1 Adet